Reliant Expertní Klub - 2015

ilustrační foto

Profesní platforma Reliant Expertního Klubu R.E.K., jejíž podstatou je společné úsilí informovat širokou odbornou veřejnost o potenciálu moderní logistiky na růst produktivity celého zásobovacího řetězce, medializovat úspěšné projekty a implementace a hledat možnosti společného postupu na konkrétních komerčních projektech, které přesahují rámec jednoho či dvou nezávislých dodavatelů, byla při magazínu Logistic News s podporou celé řady spolupracujících společností představena v již roce 2008. Poskytuje všem svým členům možnost publikovat odborné články, případové studie a analýzy, inzerovat před důsledně selektovanými cílovými skupinami a aktivně se účastnit celé řady odborných workshopů a exkurzí do atraktivních výrobních a logistických provozů, které jsou každoročně pro členy R.E.K. a vybrané hosty organizovány.

Termíny jednotlivých workshopů pro rok 2015
19.3.2015            
Brno
Tiskové technologie a přenos informací v logistice
19.5.2015
Praha
Bezpečnost logistických procesů
24.9.2015
Dolní Roveň
Dopady nové legislativy do balíkových a expresních služeb

ilustrační foto